Garanti- og servicevilkår

Her kan du læse om vores reklamationsvilkår og hvad der gælder, når du sender et produkt til service. Alle varer du køber hos Togcenter Gentofte er dækket af reklamationsret og i nogle tilfælde en leverandørgaranti. Garanti kan variere fra mærke til mærke og have forskelligt indhold, men reklamationsretten er lovfæstet og følger alle produkter.

Reklamation og garanti

I overensstemmelse med købelovens regler ydes du som forbruger 24 måneders reklamationsret på alle varer.

For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare.

Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte Togcenter Gentofte og forklare, hvori fejlen eller manglen består. Reklamation kan foretages ved at kontakte vores kundecenter eller ved henvendelse i et af vores varehuse.

Lider varen af en fejl eller mangel, vil Togcenter Gentofte sørge for at reparere varen eller alternativt foretage omlevering, hvis det ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger for Togcenter Gentofte.

 

Med mindre andet er aftalt, ydes erhvervsdrivende alene 12 måneders reklamationsret, idet reklamation skal ske straks en fejl eller mangel konstateres. Erhvervsdrivende har pligt til at foretage en sådan undersøgelse af en købt vare, som ordentlig forretningsbrug kræver.

 

Garanti skal tilføre noget udover reklamationsretten, det kan være at slitagedele dækkes eller andre fejl som ikke er direkte knyttet til en produktionsfejl. Du finder information om garantibetingelser i brugsanvisningen og ofte også på producentens hjemmesider.


Hvis du i tillæg har en Tryghedsaftale på dit produkt er du sikret mod fejl som måtte opstå af ydre påvirkning, som f.eks. overspænding, stødskader og væskeskader.
Hvis du ønsker at læse mere om dine rettigheder som forbruger, så anbefaler vi Forbrugerstyrelsens hjemmesider hvor du finder god information om reklamation.

 

 

Reklamation

Selv om Togcenter Gentofte handler med kendte mærkevarer hænder det desværre, at en vare går i stykker. Nedenfor kan du læse om, hvordan du som forbruger er stillet i en sådan situation. Du skal være opmærksom på, at det kun gælder varer, der er omfattet er reklamationsretten.

 

 

Reklamationsret

Alle varer er omfattet af 24 måneders reklamationsret - det betyder, at du i op til 24 måneder fra købsdato kan reklamere over eventuelle fejl.

 

 

Bevisbyrden

Der kan i visse tilfælde være tvivl om, hvorvidt en fejl er dækket af reklamationsretten. Viser fejlen sig inden for de første 6 måneder formodes fejlen at have været til stede ved overdragelsen, og det er sælger der skal sandsynliggøre det modsatte. De resterende 18 måneder er det som udgangspunkt køber, der skal godtgøre dette.

 

 

Hvis produktet har en mangel

Hvis du mener, at dit produkt lider af en mangel, vil vi udbedre manglen ved at lade dit produkt reparere af autoriserede fagfolk, men i visse tilfælde kan andre løsninger også komme på tale (jvf. købeloven). Du kan kræve omlevering, såfremt dette ikke medfører urimelige omkostninger for Togcenter Gentofte, og at reklamationen i øvrigt er berettiget.

 

 

Reparation og returnering

For at indlevere et produkt til reparation skal du medbringe det til nærmeste varehus - husk din kvittering.

Har du købt din vare via hjemmesiden, kan du også vælge at sende varen til os.

 

For at sikre korrekt behandling af din reklamation/retur skal du vedlægge følgende;

- kopi af din faktura

- udførlig fejlbeskrivelse eller retur-årsag

- samt information om, hvordan vi kan komme i kontakt med dig.

 

Slitage, ukorrekt brug m.v.

Du skal være opmærksom på, at der ikke er tale om en mangel, hvis denne skyldes slitage (f.eks. lokomotiver), ukorrekt brug (f. eks. i strid med brugsvejledningen) eller ydre påvirkninger (f. eks. lynnedslag). I givne tilfælde skal du selv afholde omkostningerne ved en eventuel reparation.

 

Vilkår for service og reparation

Følgende vilkår gælder for både forbrugere og virksomheder, når produkter indleveres til service, hvilket fremgår på indleveringskvitteringen. Bemærk at det aldrig vil blive en udgift for dig, når produktet har en fejl, som dækkes af garantien eller reklamationen.

 

”Vi gør opmærksom på, at softwarefejl, væskeskader, manipulation, samt andre former for fejl mht. håndtering af produktet ikke er dækket af reklamationsretten. Hvis fejlen falder uden for lovens rammer eller afviger fra reklamationen, kan der tilkomme en udgift for fragt og undersøgelse. Vi minder dig på at tage sikkerhedskopier af dine hukommelsesenheder, inden du afleverer produktet hos os, da Togcenter Gentofte ikke tager ansvar for dette.”

 

Med dette vil vi informere dig om, at garanti og reklamation kun gælder for originale fejl. Hvis vi indsender et produkt til reparation, og det fremgår, at fejlen beror på ydre årsager, medfører dette et gebyr, som du er pålagt at tage stilling til. Vælger du at acceptere gebyret, vil produktet blive repareret til den angivne pris. Vælger du at afvise gebyret, vil der normalt blive pålagt en udgift for undersøgelse og fragt. I alle situationer gør vi alt for at undersøge eventuelle håndteringsfejl og fejl grundet ydre skader, inden vi sender produktet til reparation; dette for at minimere udgifterne for dig.